งานสารสนเทศ
  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :        นาย โกวิท    ทั่วจบ
ตำหน่ง :        ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท :        ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :        ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :        สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน :        วัดสำนักคร้อ 
โทรศัพท์ :        034-552669
อีเมล์ :        govit.0609@gmail.com


   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :        ปริญญาโท
วิชาเอก :        ศษ.ม. บริหารการศึกษา