ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562
  • เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562                     
 
เว็บไซต์ : www.wsnk.ac.th  ///// E-mail : wsnk@gmail.com
งานสารสนเทศ
ประกาศ    เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ประกาศ    เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน